Kracht
Stadium 1: Duisternis
Identiteit is (nog) nauwelijks zichtbaar in de bouwstenen
Handelen
Stadium 2: Schemering
Identiteit is duidelijk zichtbaar in een of enkele bouwstenen
Voeding
Stadium 3: Licht
Identiteit is duidelijk zichtbaar in avlle bouwstenen
Resultaat

Vliegwiel

Ga met je muis over een van de items.

Kracht

De betekenis van elke organisatie begint in de binnenwereld in het heden, bij haar kracht. Kracht is het product van drijfveren, bekwaamheid en leiderschap.

1. Drijfveren

De innerlijke drijfveren van medewerkers, de betekenis die ze willen hebben en de wijze waarop ze spiritueel en emotioneel in het leven staan vormen het kloppende hart van elke organisatie en het startpunt van identiteitsmarketing.

2. Bekwaamheid

Willen is een, kunnen is twee. Bekwaamheid staat voor alle talenten die medewerkers in zich hebben in termen van ervaring, kennis en vaardigheden.

3. Leiderschap

Leiderschap is drie: alles wat een organisatie in zich heeft effectief aanwenden om invloed uit te oefenen op de levens van die mensen voor wie je er wilt zijn. Zonder leiderschap geen krachtige organisatie.

Handelen

De betekenis van een organisatie krijgt vorm in de buitenwereld in het heden, in het wat, waar en hoe van handelen.

4. Dienst

De producten en diensten die een organisatie levert vormen het wat van het handelen.

5. Omgeving

Het waar van het handelen betreft de omgeving in ruime zin, zowel fysiek (gebouw) als virtueel (cyberspace). Denruimte zelf is van belang alsook de atmosfeer (vormgeving, kleuren, geuren, geluiden, temperatuur).

6. Communicatie

Communicatie heeft betrekking op het hoe van de interactie, zowel in woord als gedrag. Het gaat om alle signalen die anderen opvangen wanneer ze met een organisatie omgaan. In persoonlijk contact, via telefoon, e-mail en brieven enerzijds en via reclame, public relations en promotie anderzijds.

Voeding

Voeding vormt de verbindende schakel tussen resultaat en kracht. Om sterker te worden is voeding nodig.

10. Reflecteren

Reflecteren staat voor leren van het effect van het eigen handelen. Hoe doet de organisatie het in termen van het waarmaken van de merkbelofte, het binden van klanten als ambassadeurs en het leveren van een zinvolle bijdrage aan de samenleving?

11. Verdiepen

Verdiepen draait om inspiratie. Ruimte creŽren om afstand te nemen van dagelijkse bezigheden. Lichamelijk, intellectueel, emotioneel en spiritueel uitstappen. Covey noemt dit 'de zaag scherp houden'.

12. Doorleven

Doorleven betekent: het cultiveren van de organisatie-identiteit. Doen wat nodig is om de identiteit van de organisatie vast te leggen in het dna van medewerkers.

Resultaat

In de buitenwereld in de toekomst ligt het resultaat van het handelen, wanneer de betekenis van de interactie tussen organisatie en buitenwereld merkbaar wordt.

7. Klant

De klant vertegenwoordigt de primaire doelgroep van de organisatie. Het is de groep voor wie de organisatie er wil zijn, tot wie zij haar merkbelofte richt.

8. Maatschappij

De maatschappij kan gezien worden als de klant in ruimere zin. Alle overige mensen die op wat voor manier dan ook merken dat de organisatie bestaat.

9. Medewerker

Op het snijvlak van buitenwereld en binnenwereld bevinden zich de medewerkers van de organisatie. Welk effect heeft het handelen van de organisatie op haar medewerkers?